ZPPPOiL

Kontakt


Biuro Zarządu ZPPPOiL

Małgorzata Dzieńkowska
Dyrektor
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel./fax 0-22 813-07-25
tel. 0-609 405-663
biuro@zpppoil.pl

Przewodniczący ZPPPOiL

Henryk Łabędź
Prezes Z-dy Mechaniczne TARNÓW S.A.
henryk.labedz@zmt.tarnow.pl

tel. +48 14 63 06 201, 202
gsm +48 502 582 404

Napisz do nas!
Nadawca:
E-mail:
Temat:
Treść:


Oświadczam, że powyższe dane zostały podane dobrowolnie i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zbiorze danych prowadzonym przez ZPPPOiL i podmioty z nim powiązane osobowo i kapitałowo dla celów związanych z reklamą i marketingiem - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).