ZPPPOiLZwiązek Pracodawców Przedsiębiorstw
Przemysłu Obronnego i Lotniczego

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

REGON 011208775
NIP 113-19-67-743
Konto bankowe: Bank Pekao S.A.
87 1240 6159 1111 0000 4742 3110